·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

ETAPES

EDUCACIÓ INFANTIL


 

L'educació infantil és l'etapa que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys; s'organitza en dos cicles de tres cursos cadascun, el primer cicle (0-3 anys) i el segon cicle (3-6 anys).

El segon cicle de l'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d'origen social, econòmic o cultural.

QUÈ VOLEM DIR QUAN PARLEM DE……

EDUCAR:

fer possible que els infants aprenguin i adquireixin coneixements

proposar reptes cognitius

crear un ambient ric i facilitador de relacions humanes

donar oportunitats per reforçar la pròpia confiança i l'autoestima

assegurar el camí cap a l'autèntica autonomia

ajudar que els infants es puguin anar fent una idea adequada del món en què viuen i viuran

vetllar pel desenvolupament global de tots els seus potencials

                "La clau de l'educacció no és ensenyar, és despertar”

                Ernest Renan

CAPACITATS:

Les capacitats configuren el potencial de creixement dels infants en els diferents àmbits del seu desenvolupament.

A la nostra escola treballem dia a dia per crear un entorn de benestar que permeti viure, expressar, jugar, actuar, crear, relacionar-se, observar...amb els companys/es, de manera respectuosa i autònoma, coneixent i aplicant les normes socials de relació, proporcionant a tots els infants expectatives positives.

Deixem que l'infant s'expressi com vol expressar-se, valorant les respostes creatives i úniques que ens ofereix evitant els paràmetres estereotipats que porten tothom a fer i dir el mateix.

"Si m'ho dius, ho oblido; si m'ho ensenyes, ho recordo; si m'involucres, ho aprenc”

 Benjamí Franklin

INVOLUCRAR l'infant en el seu procés d'aprenentatge:

Volem que les nenes i els nens siguin protagonistes dels seus aprenentatges.

Els afavorim activitats que garanteixen la seva participació i també l'assoliment dels diferents aprenentatges.

Tenim en compte que estem davant de nens i nenes que no tots són iguals, ni pensen, ni actuen, ni progressen de la mateixa manera.

Sabedors del moment evolutiu de cadascú posem els recursos necessaris per afavorir la seva evolució.

 "Tots som genis, però si jutges un peix per la seva capacitat d'enfilar-se a un arbre es passarà la vida pensant-se que és un inútil”

 Albert Einstein

AVALUACIÓ :

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és contínua i global i compleix les funcions de verificar el grau d'assoliment dels objectius i adapta l'ajut pedagògic a les característiques individuals dels infants. També ens permet als docents revisar i millorar les maneres d'ensenyar i les programacions elaborades.

Possibilita el coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant, el coneixement dels progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius establerts.

L'avaluació és un procés que considerem com a part integrant de les activitats educatives, té com a finalitat la millora dels processos que es desenvolupen a Infantil. No avaluem resultats, avaluem els processos de desenvolupament i d'aprenentatge dels infants i també l'adequació de la nostra actuació per donar resposta a les seves necessitats.

 

JOC

L'infant, mentre juga, es coneix a ell mateix, descobreix el seu entorn, es relaciona amb els altres, s'expressa i experimenta en un entorn adaptat al seu ritme i possibilitats, fet a la seva mida. Aquests coneixements, fruit de l'experiència i adquirits a través del joc, els podrà aplicar a la vida quotidiana i, en un futur, a la vida adulta.

LLIURE

Afavoreix l'autonomia i espontaneïtat

La canalla juga amb la manipulació i la investigació de les capacitats del propi cos, el descobriment d'objectes, textures, espais...

No hi ha directrius ni normes establertes.

Els agrada representar escenes reals o imaginàries

 

LA MÀGIA DE TRANSFORMAR

Joc cooperatiu on el repte és aconseguir que un espai (aula, pati,..) es converteixi en un nou lloc, amb els elements i personatges necessaris per a poder jugar

REGLAT 

L'infant ha de seguir unes determinades accions i alhora n'ha d'evitar d'altres que estan prohibides: s'han de seguir les regles del joc.

Els infants s'inicien en els jocs de regles de manera progressiva, començant amb regles molt senzilles que de mica en mica s'aniran fent més complexes.

 AMBIENTS

Al llarg de l'etapa d'Educació Infantil a l'Escola Voramar els nens i nenes avançaran en el coneixement del propi cos i descobriran les seves possibilitats, forjaran una autoestima adequada, experimentaran un gran avenç en la seva autonomia i en el desig d'aprendre, establiran vincles i relacions, ampliaran les descobertes de l'entorn i tindran oportunitats que afavoriran la seva iniciativa.

 

 

 


Arxius: