·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

ETAPES

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l'ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal i acadèmic sòlid.

A llarg  d'aquesta etapa, els alumnes comencen un període ple de canvis, de reptes i d'emocions. Veureu com els vostres fills passen de ser nens i nenes a ser nois i noies entrant de mica en mica al complex món de l'adolescència.

Des de l'Escola confiem que amb l'esforç de tots, família i professorat, els vostres fills assoleixin els objectius tant de caire acadèmic  com personal.

L'ESO a Voramar, vol motivar a tot l'alumnat  per a que  assoleixi uns objectius acadèmics i personals, el que no només els porta a destacar en el seus estudis, sinó també en el seu creixement com a persones. Des de l'escola es promou que els alumnes tinguin inquietud per aprendre, amb criteri i amb capacitat per establir relacions positives.

Us deixem un dossier amb informació detallada de la Secundària a l'escola.


Arxius: