·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

L'ESCOLA


3 Fotos

L'ESCOLA


Voramar treballa per l'educació integral de l'alumna/e i el ple desenvolupament de la seva personalitat en totes les seves dimensions.

Castellano - Inglès

L'escola orienta les seves actuacions als valors actuals i necessaris de la societat i de les organitzacions que demanen persones de mentalitat oberta, tolerants, solidàries, capaces d'entendre la realitat d'una societat complexa i amb capacitat per  transformar-la. El projecte d'escola aposta pel canvi social i cultural d'acord a les exigències i reptes de la nostra societat.

Voramar, és una escola creada per famílies, amb vocació de servei públic i  accessible a tothom. L'entorn de Voramar es global i multicultural  i l'escola    s'ofereix a la societat com una comunitat a on tothom és acceptat i tots els que hi participen se'n poden sentir corresponsables.

El projecte educatiu de l'escola és per a tot l'ensenyament obligatori i per a l'etapa post obligatòria Voramar, és col.legi sol.licitant del Programa Diploma de Batxillerat Internacional. L'escola, compta amb dues línies per a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària i a partir del curs vinent, també Batxillerat Internacional.

 

 

>Informació addicional:

Dossier informatiu de l'escola: Català - Castellano - English

Resum de l'activitat de l'escola. Curs 2018-2019

 

 
Arxius: