·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

L'ESCOLA

QUALITAT D'ESCOLA


Vetllar per la qualitat és assegurar la innovació i la millora continua

La raó de ser de Voramar és l'acció educativa destinada a la formació i educació dels nens i nenes que les famílies ens han confiat. Per tant, totes les actuacions de la globalitat d'escola han d'estar orientades a desenvolupar una acció educativa de qualitat.

El terme qualitat, per si sol, ens aporta ben poca cosa, donat que cadascú pot tenir un concepte del que és qualitat totalment diferent. El que si és clar és que tots volem treballar en qualitat i tots volem que l'alumnat rebi una formació i educació de qualitat.

L'OCDE defineix Educació de Qualitat com aquella que assegura a tots els nens i joves l'adquisició de coneixements, capacitat i actituds necessàries per equiparar-los per a la vida adulta.

Quan parlem de qualitat d'escola, estem parlant de tot allò que es fa per desenvolupar no només  l'acció educativa, sinó també tot allò que l'envolta i que és es fa en la globalitat de l'escola complementant el Projecte educatiu de centre.

Amb la finalitat de mesurar de la forma més objectiva possible la qualitat com a centre, l'escola té definits uns indicadors i objectius de qualitat en els següents àmbits amb visió de millora continua.

-Resultats dels aprenentatges

-Lideratge pedagògic

-Creixement professional

-Treball a l'aula

-Seguiment del progrés de l'alumne

-Clima favorable a la convivència

-Atenció a la diversitat

-Interacció de l'escola amb l'entorn

-Projecte educatiu compartit

-Infraestructures i recursos