·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

PROJECTE EDUCATIU

INNOVACIÓ EDUCATIVA


L'educació millora a través de la col.laboració, l'intercanvi i l'aprenentatge mutu

Voramar forma part del programa d'innovació educativa de Xarxes pel Canvi en el marc del programa d'Escola Nova 21

Arreu del món s'apunta la necessitat d' un canvi de model educatiu i Escola Nova 21 parteix del convenciment que l'educació millora a través de la col·laboració, l'intercanvi i l'aprenentatge mutu: entre alumnes, entre mestres, entre escoles i entre societats. Per això, es vol crear un ecosistema educatiu avançat que intercanviï, que aprengui, que millori el seu treball i que ajudi al canvi educatiu de tot el sistema.

Escola Nova 21 vol treballar quatre eixos: les competències necessàries per a la vida, practiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen, mecanismes d'avaluació per a l'orientació i una organització escolar autònoma i oberta amb capacitat d'actualitzar la seva acció educativa

Formar part d'Escola Nova 21 coincideix amb el treball de reflexió i  renovació metodològica que tot el claustre està impulsant per tal que tots els alumnes puguin gaudir a l'escola d'experiències d'aprenentatge rellevants i amb sentit, que els permetin esdevenir persones autònomes i amb una vida plena. Desenvolupar les pràctiques d'aprenentatge adequades que possibilitin l'assoliment de competències necessàries i saber com mesurar aquest assoliment és clau en el marc d'aquest programa.

En el marc d'Escola Nova 21, el nostre claustre participarà en aquest treball per reflexionar sobre l'orientació del canvi, l'autodiagnosi per saber en quin punt es troba l'escola en relació als eixos del programa, per fer visible un itinerari a seguir per impulsar aquest canvi.

Més informació del programa: ESCOLA NOVA 21