·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Notícies

A 3R FEM EL PROJECTE INTERDISCIPLINARI

25-04-2014

L’alumnat de 3r d’E.P va començar el 3r trimestre realitzant el Projecte Interdisciplinari: “Els oficis i els sectors de producció”.

Es tracta d’un projecte  amb activitats competencials que interrelacionen totes les àrees. La intenció d’aquests projectes és que els nostres alumnes descobreixin, visquin, s’interessin i experimentin al voltant del tema proposat. La metodologia de l’aprenentatge és cooperativa i es promou l’autonomia dels grups.

Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après. S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

Vegeu-ne el resultat final a través de la presentació oral que en van fer. Xarxes socials: