·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Notícies

BALANÇ SOCIAL DE L'ESCOLA

27-08-2014

L’escola ha participat aquest any en el Projecte de Balanç Social de la Xarxa d’Empreses Solidàries.

El Balanç Social és un projecte de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), qui agrupa empreses i organitzacions de caràcter social. És una eina que recull el conjunt de pràctiques econòmiques de producció, comercialització, consum, finançament i distribució d’aquelles organitzacions que no  només cerquen el resultat econòmic, sinó que cerquen el desenvolupament de la persona, actuen amb compromís social i ambiental, s’organitzen de forma democràtica i té com a objectiu incentivar un nou model econòmic i socioempresarial.

El Balanç Social permet fer una autodiagnosi en els següents àmbits i comparar-nos amb altres organitzacions participants

-Aportacions socials

-Aportacions ecològiques

-Aportacions econòmiques

-Aportacions laborals

-Aportacions professionals

Aquest és un pas cap a l’acreditació com a organització compromesa amb l’economia solidària.

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) conclou amb èxit la campanya de Balanç Social 2013: 70 organitzacions han fet el Balanç Social del darrer exercici, i han posat en pràctica els objectius de transparència i responsabilitat. Les organitzacions que han participat a la campanya de la XES engloben un conjunt de 56.000 persones i donen feina, aproximadament, a 1.900 treballadores i treballadors.

La majoria de les entitats que han fet balanç són cooperatives de treball (28), però també hi ha hagut cooperatives de consum (5), de serveis (4), de segon grau (2), associacions (16), associacions de segon grau (4), fundacions (6), societats mercantils (3) i societats laborals (1).  Una cinquantena d’aquestes organitzacions pertanyen a la XES, una quarantena són organitzacions associades al Coop57 i la resta, signatàries del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.

Més informació


Xarxes socials: